Pozytywne Żłobki w Małopolskim

Wszelkich informacji o dostępnych miejscach udzielają dyrektorzy placówek (zakładka kontakt)

CZESNE

ul. Wysłouchów 22A – 700 zł + wyżywienie
al. 29 Listopada 193 – 550 zł + wyżywienie
ul. Głowackiego 56 – żłobek 450 zł + wyżywienie / przedszkole – bezpłatne od XI 2019


Rekrutacja – archiwum

„Pozytywne żłobki w Małopolsce” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.
Celem projektu jest umożliwienie/ułatwienie powrotu na rynek pracy Rodzicom/Opiekunom po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, poprzez zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w 3 żłobkach w Krakowie.

Jeśli więc jesteś Mamą/Tatą/Opiekunem Malucha:
• zamieszkujesz Miasto Kraków,
• planujesz powrót do pracy (przebywasz na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym)
• lub jesteś zdecydowana/y rozpocząć poszukiwania zatrudnienia (jesteś osobą bezrobotną) i chciałabyś/chciałbyś, aby Twój Maluch spędzał czas w naszym żłobku to zapraszamy do rekrutacji.

Zapoznaj się z regulaminem projektu oraz wyślij do nas uzupełniony formularz rekrutacyjny pod adres: zlobki.malopolskie@pozytywneinicjatywy.pl, w tytule wpisując: „Pozytywne żłobki w Małopolsce”.

Liczba miejsc ograniczona !

Do kolejnego etapu rekrutacji będziemy zapraszać telefonicznie.

Dokumenty: