Pozytywne Żłobki i Przedszkola w Małopolskim

Dofinansowanie

Fundacja Pozytywne Inicjatywy otrzymała dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie żłobków w Krakowie. Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego powstały trzy placówki. Projekt zakończył się w sierpniu 2019 roku. Od września 2019 roku placówki działają na zasadach komercyjnych, a czesne obniżone jest o dotację Gminy Miejskiej Kraków.