Pozytywne Żłobki w Małopolskim

Kontakt

Pozytywne żłobki w Małopolsce”
Małgorzata Tomaszewska – Koordynator Projektu
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
Tel. +48 538 237 213
e-mail: m.tomaszewska@pozytywneinicjatywy.pl