Pozytywne Żłobki i Przedszkola w Małopolskim

Pozytywny Żłobek nr 1 i 2, Pozytywne Przedszkole nr 1 w Krakowie Dyrektor Anna Marczyk-Mocek tel. 538 238 010, a.marczyk-mocek@pozytywneinicjatywy.pl

Pozytywny Żłobek nr 3 w Krakowie

Dyrektor Barbara Leśniak tel. 538 237 213, b.lesniak@pozytywneinicjatywy.pl