Pozytywne Żłobki i Przedszkola w Małopolskim

Pozytywny Żłobek nr 2, Dyrektor Anna Marczyk-Mocek tel. 538 238 010, a.marczyk-mocek@pozytywneinicjatywy.pl

Pozytywny Żłobek nr 3 w Krakowie

Dyrektor Barbara Leśniak tel. 538 237 213, b.lesniak@pozytywneinicjatywy.pl

Publiczny Żłobek nr 9 „Pozytywny” – telefon kontaktowy: 668 530 362, 728 816 327, b.lesniak@pozytywneinicjatywy.pl