Pozytywne Żłobki i Przedszkola w Małopolskim

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 Publiczne Pozytywne Przedszkole ”Departament Uśmiechu” w dniach 29.03-09.04.21 zawiesza stacjonarne zajęcia dydaktyczne ,opiekuńcze i wychowawcze.

Wyjątek stanowią dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, porządkowych, oraz innych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.03.2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dla pozostałych dzieci, materiały edukacyjne będą zamieszczane na stronie Facebook a także w aplikacji LiveKid