Pozytywne Żłobki i Przedszkola w Małopolskim

OFERTA PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 17.00;
Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień.
Czas 5h bezpłatnej edukacji ustalony jest w godzinach od 8.00 do godz. 13.00

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU


Dla dzieci do 6-go roku życia – do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, opłata za POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU w zakresie 5 godzinnego pobytu/edukacji
w przedszkolu jest bezpłatna.

Świadczenia przedszkola przekraczające określony przez placówkę 5 – godzinny bezpłatny czas pobytu w przedszkolu, są odpłatne ( wg poniższego zestawienia).

– BEZPŁATNE 5h EDUKACJI (8.00. -13.00.)
– OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU – opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu , w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (przed godz. 8.00. i po godz. 13.00.), wynosi 1,00 zł/h dziennie


Wszystkie zajęcia dodatkowe realizowane w naszym przedszkolu są nieodpłatne.

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Niezależnie od opisanego powyżej systemu, pobierane są opłaty za wyżywienie poprzez aplikację StartEdu.

– 13 zł (pobyt w przedszkolu powyżej godziny 13.00) – stawka obejmuje: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek) Stawka żywieniowa obejmuje również herbatę / kawę zbożową /kakao / mleko / kompot – podawane do posiłków.

Dzieci przez cały czas pobytu w przedszkolu mają również nieograniczony dostęp do wody niegazowanej.