Pozytywne Żłobki i Przedszkola w Małopolskim

Głowackiego

Trwa rekrutacja

Więcej informacji na temat rekrutacji do żłobka i przedszkola udziela Dyrektor Anna Marczyk- Mocek – tel. 538 238 010. Serdecznie zapraszamy.

Przedszkole oraz żłobek ma być przestrzenią, w której dziecko przy wsparciu nauczycieli, wychowawców i rodziców odkrywa otaczająca je wieloraką rzeczywistość, uczy się ją rozumieć i budować właściwie relacje z innymi. Naszym celem jest wydobycie, określenie i rozwinięcie naturalnych talentów i predyspozycji. Kluczowe, obok zdobywania wiedzy teoretycznej, jest kształtowanie umiejętności praktycznych, abstrakcyjnego i logicznego myślenia oraz rozwój empatii. Najskuteczniejszymi narzędziami w tym procesie stają się przemyślane i zaplanowane przez nauczycieli bezpośrednie doświadczenia, w naturalny sposób uwalniające chęci poznawcze i zaangażowanie dziecka.

Pozytywne Przedszkole nr 1 „Departament Uśmiechu” oraz Pozytywny Żłobek nr 1 powstały w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul. Głowackiego 56.

Pierwsza w Krakowie placówka przedszkolna Pozytywnych Inicjatyw realizuje program Edukacji Globalnej współtworzony i wdrażany wraz z Polską Akcją Humanitarną oraz program Edukacji Samorządowej Województwa Małopolskiego.

Tu jesteśmy:)