Pozytywne Żłobki i Przedszkola w Małopolskim

Aleja 29 listopada – Kadra

W naszym żłobku pracują osoby, dla których praca, to pasja. Każda z opiekunek, nazywanych „ciociami” posiada odpowiednie kwalifikacje, ukończony kurs na opiekunki w żłobku.

Wykształcenie jest ważne, ale ważniejsze jest to, że ciocie po prostu kochają dzieci, a praca z nimi sprawia im przyjemność. Są kreatywne, odpowiedzialne, spokojne, chętnie służą dobrą radą. Kiedy trzeba przytulą i pocieszą. Wymyślają różne zabawy, tańczą, śpiewają, w ich towarzystwie nie ma miejsca na nudę. Kadrą „dowodzi” Pani Anna Marczyk-Mocek, która sprawuje funkcję Dyrektora żłobka.

Pani Anna Marczyk-Mocek jest absolwentką Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na tej samej uczelni. Jej wykształcenie ściśle wiąże się z pracą zawodową i prywatnymi zainteresowaniami. Od kilku lat zdobywa doświadczenie w branży edukacyjnej. Pełniła funkcję kierownika klubu malucha, nauczycielki przedszkolnej oraz, na początku drogi zawodowej, opiekunki dziecięcej. Jako dyrektor Pozytywnego Żłobka wykorzystuje swoje umiejętności i pasje aby zapewnić podopiecznym jak najlepsze warunki do rozwoju. Prywatnie szczęśliwą mamą dwóch córek.