Pozytywne Żłobki w Małopolskim

Aleja 29 listopada – Kadra

W naszym żłobku pracują osoby, dla których praca, to pasja. Każda z opiekunek, nazywanych „ciociami” posiada odpowiednie kwalifikacje, ukończony kurs na opiekunki w żłobku.

Wykształcenie jest ważne, ale ważniejsze jest to, że ciocie po prostu kochają dzieci, a praca z nimi sprawia im przyjemność. Są kreatywne, odpowiedzialne, spokojne, chętnie służą dobrą radą. Kiedy trzeba przytulą i pocieszą. Wymyślają różne zabawy, tańczą, śpiewają, w ich towarzystwie nie ma miejsca na nudę. Kadrą „dowodzi” Pani Ewelina Flasińska, która sprawuje funkcję Dyrektora żłobka. Pani Ewelina ukończyła studia na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W tym roku ukończyła również studia podyplomowe na kierunku język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, co podniosło jej umiejętności pedagogiczne, efektywność działań edukacyjnych oraz wzbogaciło warsztat pracy i wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z dziećmi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w klubie malucha i przedszkolu zarówno prywatnym, jak i samorządowym. Celem wszystkich działań Pani Eweliny w ramach pracy zawodowej był i nadal jest wszechstronny rozwój dzieci, dążenie do ukształtowania potrzeb i nawyków oraz umiejętności i sprawności, stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i gotowości emocjonalno – społecznej. Pani Ewelina Flasińska jest osobą cierpliwą, optymistyczną, dynamiczną, zawsze zaangażowaną w swoją pracę, pełną wyrozumiałości i odpowiedzialności. Sama jest dumną i szczęśliwą mamą 1,5 rocznego Wita.